ÜRGAJA KUNSTI MÕISTED

Statuett - väike ümarplastiline inimese või looma kuju.

Ornamentika - lad k-s kaunistus; mis koosneb geomeetrilistest, loodus- või tehismotiividest.

Megaliitne ehitis - (kr k-s mega - "suur" ja lithos  - "kivi"); koondnimega haudehitis; jaguneb omakorda kolmeks erinevaks haudehitise tüübiks.

Menhir - (keldi k-s "pikk kivi"); esiajal kultusliku tähendusega püstine kivirahn, megaliitehitise lihtsaim vorm.

Dolmen - kivikalme liik; esines neoliitikumist pronksiajani Euroopa, Põhja-Aafrika ja Aasia rannikualadel ning NL-is Kaukaasias ja Krimmis. Dolmenid on suurtest püstsetest kiviplaatidest ehitatud ja rõhtsa plaadiga  kaetud kambrid, kuhu on maetud korduvalt, pikema aja vältel.

Kromlehh - (bretooni k-s crom - "ring", lech - "kivi"); megaliitehitise liik. Kromlehh koosneb mitmest või ühestainsast suurte püstkivide ringist. Keskel asub mõnikord dolmen või menhir. Kromlehhid pärinevad peamiselt neoliitikumist ja pronksiajast ning olid tõenäoliselt ühenduses päikesekultusega.Tagasi konspekti juurde