Anu-Mai
opetus

ajalugu

nopped

kuus

yheksa

ema

videod

Muusikaõpetus

Muusikaõpetus

Testid
Testid valikvastustega
Muusika kuulamise testid (T. Siitan, A. Sepp "Muusikaõpetus gümnaasiumile I" põhjal)
Testid heliloojate kohta
Ristsõnad
Kontrolltööde küsimused

Eesti hümni sõnad (test)


Õppematerjal

2. klass


JO-võti (ppt)

4. klass

Rütmid-pausid(ppt)
TI-RI-TI(1) (ppt)
TI-RI-TI(2) (ppt)
TA-I-TI (ppt)
Duur (ppt)
Moll (ppt)
Pide (ppt)
Keelpillid
Puhkpillid
Löökpillid

5. klass

G-duur (ppt)
F-duur (ppt)
Keelpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Puhkpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Löökpillid (R. Kangro "Pillilugu")

6. klass

Viiulivõti.ppt (ppt)
Bassivõti.ppt (ppt)
Heliloojad

Uus õppekava

Muusikasõnastik
D-duur (ppt) (lisateema)
h-moll (ppt) (lisateema)
Rahvuslik ärkamisaeg (pptx)
Esimene üldlaulupidu (pptx)
Esimesed eesti heliloojad (ppt)
Eesti muusikaelu areng 19. saj. (pptx)

Uus õppekava

Taktimõõt/rütmid (tv lk 6)
Helilaad (tv lk 7)
Noodivältused (tv lk 8)
Tähtnimed/juhuslikud märgid (tv lk 10)
Helistik 1 (tv lk 11), 2 (tv lk 12)
Alteratsioon (tv lk 16-17, lisateema)
Rahvakalendri tähtpäevad (tv lk 19)
Kordamine (tv lk 20)
Ärkamisaeg (tv lk 24-27)

7. klass

Keelpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Puhkpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Löökpillid (R. Kangro "Pillilugu")

Erinevaid pille (pildid):
Teiste rahvaste pillid
Poogenpillid
Näppepillid
Klahvpillid
Puupuhkpillid 1
Puupuhkpillid 2
Puupuhkpillid 3
Sarvpillid
Löökpillid

9. klass

Vaimulik muusika (ppt)
Keskaja laadid (ppt)
Missa ja reekviem (ppt)
Oratoorium ja passioon (ppt)
Sonaadivorm ja sonaaditsükkel (ppt)
Sonaat (ppt)
Sümfoonia
Sümfoonia (ppt)
Kontsert
Kontsert (ppt)
Kokkuvõte sonaaditsüklilistest (sonaat, kontsert, sümfoonia) (ppt)
Kammermuusika
Väiksemad muusikalised vormid Variatsioonivorm (ppt)
Rondovorm (ppt)
Fuugavorm (ppt)
Renessansi tutvustus (ppt)
Ajastute kokkuvõte (ppt)
Jazz-muusika (ppt)
Väike oskussõnastik

10. klass

Vana aeg (ppt)
Hiina, India (ppt)
Vana-Kreeka (ppt)
Keskaeg (üldpilt) (ppt)
Ave Maria
Meie Isa palve
Keskaeg (ppt)
Kuidas kirikulaul mõjutas eestlaste ajalugu (Margus Mügi artikkel Postimehest)
Gregoriuse laul (ppt)
Karl Suure riik (kaart)
Ilmalik muusika keskajal (ppt)
Mitmehäälsus keskajal (ppt)
Vana- ja keskaja ajajoon (ppt)
Väga hea kunstiajaloo lehekülg (Paide Ühisgümnaasium)
Renessansi üldiseloomustus (ppt)
Renessanss 14. saj. (ppt)
Saja-aastane sõda Prantsusmaal (kaart)
Madalmaade muusika 15.-16. saj. (ppt)
Hilisrenessansi kirikumuusika (ppt)
Ilmalik muusika 16. saj. (ppt)
Instrumentaalmuusika 16. saj. (ppt)
Renessansi ajajoon (ppt)
Baroki üldiseloomustus (ppt)
Uue stiili kujunemine (ppt)
Ooperi teke (konspekt)
Ooper (ppt)
Barokiaja vokaalmuusika (ppt)
Barokiaja instrumentaalmuusika (ppt)
Barokk Inglismaal (ppt)
Barokk Prantsusmaal (ppt)
Barokk Saksamaal (ppt)
J. S. Bach (ppt)
G. F. Händel (ppt)
Bach vs Händel (ppt)
Baroki ajajoon (ppt)
Klassitsism (ppt)
F. J. Haydn (ppt)
W. A. Mozart (ppt)
Ludwig van Beethoven (konspekt)
Ludwig van Beethoven (ppt)

12. klass

Lõpueksami küsimused (mõisted, kuulamine)
Lõpueksami mõisted