Test 2

1.Üldiselt oli gregoriuse laulu aluseks keelne proosatekst.

2. Missakompositsioonis luuakse muusika tavaliselt vaid osadele.

3.Guido Arezzost leiutas

4.Guido Arezzost paigutas noodijooned üksteisest kaugusele.

5. Gregoriuse laulu notatsioon oli

Kui ei tea, vaata siit