Test 3

1. Muusika oli tihedalt seotud (Kaks loodusteadust).

2. Vanas Egiptuses oli muusikal tähtis koht.

3. Kas vanas Kreekas tunti poogenpille?

Jah Ei

4. Esimene noodijoon tuli kasutusele sajandil.

5. 11. sajandiks jõuti 4 noodijooneni, mis olid .

6. Kaks tähtsat meest keskaja muusikas olid:
Milano piiskop ja Rooma paavst .

7. Gregoriuse koraal sai omale nime sellest, et:

Gregorius kirjutas need koraalid Gregorius kogus ja parandas leitud koraaliviise

8. Kaks peamist zanri varakristlikus muusikas olid:

ja

9. Kaks peamist ettekandeviisi olid:

a) - eeslaulja koos koori vastustega.
b) - kahe koorirühma vastastikune laulmine.

Kui ei tea, vaata siit