Test 4

1. Eurooplased õppisid paberit valmistama alles sajandil.

2. Suur osa Euroopas tuntud pillidest on päritolu.

3. 6. sajandist tegutsenud kutselisi õue- ja rändlaulikuid nimetati skandinaaviamaades:

Bardideks Skopideks Skaldideks

4. Rüütliluule pole praktikas kunagi eksisteerinud ilma .

5. Esimeseks teadaolevaks linnamuusikute ühinguks oli Viinis 1288. a. asutatud .

6. Kantsoon, sirventees, tentsoon, ristisõjalaul, itk, alba, sereena, pastorell, romanss ja ballaad olid:

Kui ei tea, vaata siit