Arvutiõpetus

Ülesanded ja testid

Avalehele

6. klass

Sissejuhatus: mis see arvuti on?
Ristsõna arvuti kohta

Tekstitöötlus

Harjutus
Oskuste kontroll
Järeltöö
Puzzle 1
Olümpiaad
Eesti keele harjutused
Käänded
Vanasõnad 1
Vanasõnad 2
Mõistatused
6a ristsõnad

6b ristsõnad

Loodusõpetus 1. rühm (tasemetöö)
Loodusõpetus 2. rühm (tasemetöö)
Loodusõpetus 3. rühm (tasemetöö)
Loodusõpetus 4. rühm (tasemetöö)
Loodusõpetus 5. rühm (tasemetöö)
Loodusõpetus 6. rühm (tasemetöö)
Ajalugu
Referaadi vormistamine
Tekstitöötluse test

9. klass

Arvuti lühikonspekt
(kasutatud kirjandus: "Ettevaatust! Arvuti!"
Koostanud OÜ Artsturm

9. klassi poiste koostatud ristsõnad

MS Word (ppt)
Tunnikava
KT 1. rühm
KT 2. rühm
Vahepealne töö
KT 3. rühm
KT 4. rühm
Järeltöö
Viimane wordi töö
Esimese töö järeltöö
Vahepealse töö järeltöö
Exceli töö
Sissejuhatus: mis see arvuti on? (ppt)
Arvuti üksikasjalikum siseelu (ppt)

Klaviatuuri tutvustav lehekülg 1
Klaviatuuri tutvustav lehekülg 2

Klaviatuur 1 (ppt)
Klaviatuur 2 (ppt)
Test 1 klaviatuuri kohta
Test 2 klaviatuuri kohta
Tekstitöötluse test
Arvuti riistvara test
Nupud
Kiirkorraldused
Kiirkorraldused 2
Küsimused tasemetöödest
Test nr. 1
Test nr. 2
Test nr. 3
Test nr. 4
Test nr. 5
Test nr. 6
Test nr. 7


Linke:
Tekstiredaktor Word

Tabelarvutussüsteem Excel

Lisaülesandeid:
Ülesanded (peamiselt Word)

Linke:
WEB-i spikker

Pine

POP3/IMAP

php