Eesti keel

Ülesanded ja testid

6. klass

Kokku- ja lahkukirjutus Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5
Ainsus ja mitmus Harjutus 6
Harjutus 7
Harjutus 8
Harjutus 9
Harjutus 10
Harjutus 11
Harjutus 12
Harjutus 13
Harjutus 14
Pikk või ülipikk kaashäälik Harjutus 15 Harjutus 16
Kirjuta õige sulghäälik Harjutus 17 Harjutus 18 Harjutus 19 Harjutus 20
Kirjuta võõrsõnaga Ristsõna 21 Ristsõna 22 Ristsõna 23 Ristsõna 24
Moodusta laused Harjutus 25 Harjutus 26 Harjutus 27
Määra alus ja öeldis Harjutus 28 Harjutus 29
Kirjuta tegijanimi Harjutus 30 Harjutus 31
Kirjuta küsimus ja kääne Harjutus 32
Kirjuta antud sõnade algvorm Harjutus 33 Harjutus 34 Harjutus 35
Täida lüngad ja pane puuduvad kirjavahemärgid. Harjutus 36 Harjutus 37
Kirjuta i-ülivõrreHarjutus 38
Kirjuta järgarvHarjutus 39
Nimisõna, omadussõna, tegusõna Harjutus 40 Harjutus 41


Avalehele