Klassika rajaja Haydn

1809. aastal, mil 77-aastane Haydn lebas Viinis oma surivoodil, seadis äsja linna vallutanud Napoléon helilooja maja juurde valvuri, et teda ei segataks. Juba enne helilooja surma mängiti tema sümfooniaid ka kaugel Ameerikas.
Joseph Haydni teeb heliloojate seas ainulaadseks suur austus, mis sai talle osaks tema muusikutee algusest peale. 26-aastaselt sai ta aga esimese palgalise töökoha krahv Morzini majas ning hiljem polnud tal kunagi vaja tunda rahamuret.
1761. aastal asus Haydn ametisse Esterhazyde juurde kapellmeistri abina Viini lähistel Eisenstadtis, kuhu ta jäi 1804. aastani, mil otsustas kõrges vanuses pensionile minna. Haydni kohustuste hulka majas kuulus luuletajate koolitamine, töö orkestriga ning vürsti lõbustamiseks heliteoste loomine. Ning kuigi tal tuli, nagu õueteenritel ja -ametnikelgi, kanda livreed, oli helilooja päris rahul õuemuusiku kohaga, mida Mozart hiljem on kirjeldanud kui orjaametit.
1760. aastate alguses ehitas Miklós Esterhazy lossi, mis nägi välja pea niisama toretsev kui Versailles. Selle juurde kuulus ka teater, mille jaoks Haydn on loonud paljud oma ooperitest. Helilooja abivalmidus ja julgustav suhtumine tõid talle õuemuusikute seas peagi heatahtliku hüüdnime "papa", mille järgi teda tunti kõigil järgnevail aastail.
Haydni loomupärasest headusest ja võimest tunnistada geniaalset annet teistes räägib tema sõprus Mozartiga. Haydn ei jätnud Mozarti muusikat kunagi kiitmata ning Mozart vastas sellele, pühendades temale kuus oma kõige parematest keelpillikvartettidest. Haydn, kelle sümfooniaid oli hakatud 1780. aastail Inglismaal avaldama, sõitis 1791. aastal ära Londonisse. Sinna jäi ta 18 kuuks, mille jooksul kirjutas oma "Londoni sümfooniad". Kõikjal, kuhu ta ka poleks läinud, saatsid teda kiiduavaldused. Viimase loomepuhangu ajal Viinis aastatel 1796-1801 lõi Haydn oma oratooriumid "Loomine" ja "Aastaajad".
Haydni muusika on enamasti niisama päikeseline ja vastuoludeta, nagu oli ta elugi.

Haydn'i oratooriumid

Haydn on kirjutanud üle 10 messi. Viimased on ilmalikku tüüpi, seostatud poliitiliste sündmustega.
"Nelson- Mess"- inglaste võit prantslaste üle. Nelson oli inglaste väejuht.
"Theresia- Mess"- Esterhazi suguvõsast. Sünnipäevaks Theresiale.
"Timpanitega Mess" (Paucken- messe)

Vaimulikud oratooriumid

"Tobiase tagasitulek"
"Seitse sõna ristil"
- viimased Kristuse sõnad.
"Aastaajad"; "Loomine" on ilmalikud.
Idee nende loomiseks sai Händelilt (reisil Inglismaale, tõi kaasa ka tekstid)

"Aastaajad"- James Thompsoni tekst
"Loomine"- John Miltoni "Kaotatud paradiisis". Tõlkis parun Schwieten Kirjutatud on see 17. saj. 40-ndatel a.-tel. Revolutsiooni sündmused kajastuvad loomingus. Legend maailma loomisest 7 päevaga.

I osa- elutu looduse kujutamine
II osa- loomad, linnud
III osa- inimene
Iga tööpäeva eel ütleb retsitatiiv, mis sel päeval luuakse. Iga päeva lõpus on lõpukoor, mis kiidab Jumala tööd.
Algus- Avamäng kujutab endast kaost enne maailma loomist.
nr. 1- valguse loomine (pimedus- min. pp, valgus-maz. ff)
nr. 2- pimeduse taganemine, valguse võit. Pimeduse vastuseis, võitlus tumedate jõududega. Ülistus esimese päeva tööle.
2. tööpäev- maa ja vesi (nr. 3-4)
3. tööpäev- fuuga, koor nr 10
4. tööpäev- kuu ja tähed, päike. Lühike- 12 retsitatiivi.

"Aastaajad"

Algidee sai Inglismaalt, kui käis seal esinemas. Uuris ka Inglise kirjandust. Mõju Händeli oratooriumide ettekandest.
Poeem "Aastaajad"- esmakordselt pöördutakse looduse kui kunstiobjekti poole. Klassikute ajal seda ei tehtud. 18. saj. oli sentimentaalsuse ja looduse kultuse aeg.
Inglane Sterne "Looduse lapsed"; "Tundeline teekond läbi Prantsusmaa ja Inglismaa"
Prantslane Jean Jacques Rousseau
Inimene looduse keskel, ka vooruse probleemid. Tagasi loodusesse! Lihtsa ja loomuliku elu juurde.
1) Kevad...
Talupoja elu erinevatel aastaaegadel. Põllutööd, suhted loodusega, looduse pildid. Kolm tegelast: talupoeg Simon, tütar Hanne, talupoiss Lukas.
I Külv, mida külvad, seda lõikad. Rahvatavandid- vihma palumine...
II Suvepäev
III
1) Jahistseenid
2) Viinamarja kogumine. Lõikus.
IV
1) Talutüdruku tubased tööd. Ketrused

Copyright Anu-Mai Lillo