exit

KILLUD

Väga liikuvaid susse(komöödias).

Koor komöödias jagunes kaheks vaimulikuks pooleks: olustikuline ja mütoloogiline.

Varsti riietus kadus käibelt (mõeldud on fallost komöödias).

Tragöödilise lõpuga

Alguses oli tragöödiatel hea iseloom.

Kõtudel ja seljal olid vooderduset, et oleks pehmem kukkuda.

Vokalistlik osa

Aristophokles

Zonglöörid pidid oskama õuna mõõga otsa visata. Olid üdse tublid mehed, ma rõhutan mehed- naised olid malbekesed.

Kiriku võimutsemisega oli inimene suunatud

Guido leiutas käe.

Guido tõstis noodijoone ühe tsertsi kõrgusele.

Rüütlid olid väliselt vagad, aga tegelikult ajasid naistega ringi.

Tekkisid rändmuusikute kihid linnas.

1100-1300 a. kaob rüütel(l)ikkus


Peri ooper "Daphone", see oli esimene kirjalik ooper

Monteverdi kirjutas ooperi "Propeus" ("Orpheus")

Peri kirjutas ooperi "Eugenius" ("Eurydike" )

Monteverdi ajastul avati Veneetsias esimene ooperiteater

Algul kasutati ooperit muusikana

Algses tähenduses oli ooper hoopis midagi muud (opera-teos, töö), siis lisati musica, kuid see kadus ära ja alles jäi lihtsalt ooper.

Ooper tekkiski soovist taaselustada antiiki, kuid sellest tuli hoopis üks renessansi tunnuseid.

Ooper bluff (opera buffa)

Renessansi ajal liikusid ka asjad sinnapoole

Osalt tingis ehk renessansi tekke ja keskaja lõpu kliima üldine külmenemine Euroopas tol ajal. Seda nim. ka II jääajaks. Kliima pehmenes veidi 18. saj., peale renessansi lõppu. Renessansi lõppedes ja baroki alguses toimus ooperis mõningane muudatus.


Kontsert- kolmest osast koosnev esinemine.

Muusikuks õppis ta vanema venna pealt.

Kuulus helilooja, kes oma eluajal kirjutas palju zanreid oma lemmikpillidele.

Händeli suurteosed jutustavad peamiselt tunnetest, äärmuslikest tunnetest, näiteks"Julius Caesar"; "Rinaldo"

Ta saj juba varakult tuntuks kui hea juristina.

Bachi ajal hakkas eksisteerima klaver.

Bachiajal leiutati HTK. Leiutati ka duuri ja molli vihik.


Rahva rõhumine orjuse poolt.

Mozarti looming oli kuidas kunagi.

Ooperikirjanik

Kuulates Figaro aariat- Miks ta vahepeal nii ärritub? (cresc. kohta).

Mozart komponeeris lugusid kuulmise teel.

Samal aastal valmis ka Reekviem, mida ta kahjuks valmis ei jõudnud kirjutada.

Näiteks pühendas ta ühe oma teose Sonettale.

"Röövimine cerailist"

Ka tema vanemad isad olid muusikud (Beethovenil).

Beethoveni isa oli joodik-muusik, vanaisa ainult muusik.

Beethoven oli noor kui ta õppis, ta võis 4-a. juba lugeda ajalehest. Õpis kuulmis järgi ja mängis ilma harjutamata.

Beethoven kirjutas instrumentaalteoseid, sest ta oli kurt ja tal oli instrumentaalne kuulmine.

Kui teos seda nõudis oli ta nõus purustama vormi.

Beethoven oli kurt, kuid enamus tema teoseid on instrumentaalsed, sest tema kuulmine oli instrumentaalne.

Beethoven kannatas viimased kolm aastakümmend silmanägemise all.

Missa Silomone


Draamale "Arseenlanna", (peaks olema "Arleeslanna").

Sheakspure "Humlet"

Gothe "Faust"

Schubert oli lühinägelik, magas prillidega, sest nii kui tal öösel oli mõni heli kõrvas, siis oli see vaja kohe üles kirjutada.

Magas ta prillidega sellepärast, et siis tulid tal muusika anded peale.

Schubert pandi kirikukoori, et karjääri teha.

Schumann kirjutas raamatutest maha laulutsükleid.

Armunud anti kohtusse, kuna nad tahtsid abielluda kohus oli aga nende poolt.

Samal aastal püüdis (Schumann) sooritada enesetappu, hüppas Reini kaldale.

Näpuhaiguse tõttu ei saanud (Schumann) pianistiks.

Ta on loonud 250 laulupala.

Pianisti temast aga ei saanud, sest ta venitas oma sõrmed välja.

15-selt tegi kirjandusringi "Ümber enda".

Mis iseloomustab Verdi oopereid? Muusika. Nad on kõik mingi viisiga.

Sai hariduse göstri käest.

Mis avaldub Verdi ooperites?- Seal avaldub tema andekus.

Miks õpetas köster Verdile seda, mida ta oskas ja suutis?

Miks ei kirjutanud Verdi 16- aasta jooksul ühtegi ooperit?- Ta kirjutas reekviemi ja oli aednik.

Paganini oli kurva loomuga ja tema käed olid sündinud viiulit mängima.

9-a. mängis ta viiulit Genua soolo teatris.

Liszt tõmbus oma elust tagasi. Pärast 1830-nda a. revolutsiooni pöördus Liszt ellu tagasi.

Liszt astus avalikust elust eemale.

Liszt tegi sümfoonilist klaverimuusikat.

Berlioz kirjutas meloodiad segapillidele.

Berlioz on olnud Pariisi konservatooriumi raamatukogus.

Austrias tekkis tal (Wagneril) võlausaldajaid ja ta põgenes Riiga.

Brahms mängis ka tamburiini ja trianglit ühes metsasarve orkestris.

Brahmsi kohta: Siis läks tagasi Viini klassikute juurde ja nende seas oli üks väike klassikute orkester, kust ta hakkas osa võtma.

Ta (Brahmsi) isiksus oli vastumeelne (mõeldud on vastuoluline).

See meeldis rahvale hirmusästi.

"Burgundia grahf"

Helsingis Sibelius töötas ja elas õpetajana mingi aja.

Tema poolt on kirjutatud ka rahvuslik hümn "Toonela kurg"

Aga ta ei jäänud sinna (Helsingisse) püsima. Ta peas keerlesid aina heliloomingud ja ta aina pühenduski selleks.

Grieg valiti paljude Euroopa maade liikmeks ja mõnes isegi auliikmeks.

Grieg oli üks kuulsamaid Norra heliloojaid ja imperialiste.

Griegi loomingut kujundas ümber üks Taani helilooja.

Suurema osa Griegi loomingust moodustavad klaveriorkestrid.


Rossini käis ema ja isaga väga palju rändreisidel kaasas.

Verism see on verine värk. Väga kurb


Offenbach tegi üksi rohkem kui teised gruppides.

Offenbach oli üks impressionistliku muusika esindajaid. Kirjutas selle muusika suuna põhilisemaid teoseid operette.

entjusasmi

Strauss oli viijuldaja.

Perekonnas puudus muusikaandega inimene, kellelt Gershwin oleks oma ande pärinud. (Küsimus: kust sai Gershwin ande?).


Kuulatavaimaid

Muusika levis enamasti nagu rahvalaulgi nn. suust suhu.

Kasutatud ka teisi ugrimugrilaste rahvaviise.

Regilauludest arenes välja runolaul, mis jagunes kahte ajajärku: uuem ja vanem.

Kirjutas ka vastla-, kadri- ja rahvalaule. Regilaul tekkis ürgühiskondliku korra ajal.

Lauldi surnut itkudes.

Kuid tekstis ja sisus ei ole erilist vahet.

Rahvalauluseadlusi

"Ei saa vaitki olla" (M. Härma)

E.-K. Ots M. Härmast:

Tema laule jagatakse tavaliselt 3 rühma. Kujunes lausa trio: Haava
tekste tegi, Härma viisid lõi ja Aino Tamm (laulud) laulis.

Neljakäelist orelit (neljal käel).

Müüs maha oma metsavenna koha (metsavahi koha).

Mart Saar kasutas regilaule impressionistlikus laadis.

Ta muutis regilaulu ümber runoks.

Saare loomingust oli suurem osa koorimuusikat arvatakse, et umbes 1/4.

Mart Saar on eesti rahvamuusika rajaja.

Ta kasutas oma loomingus palju rahvaviisilikke viise.

Tema looming oli väga loov.

Ta oli klassikalise rahvusliku koori- ja soololaulustiku looja.

(Saar) kirjutas rahvakalendri päevadest ja Deskarteesi Lütseumi direktorist niukese laulu nagu "JAAN LÄEB JAANITULELE". Selline ilus laul on, võtab Jaan ikka hobese kõik kaasa jne. jne.

Mart Saar oli pärit Suurest-Jaanist.

Võib oletada, et Kreek arendas rahvaviise selletõttu, et ta kasutas seal palju polüfooniat.

Kreegil olid rahvaviisid ja sealt pärit asjad nii hästi oma loomingusse, et ei saanudki aru, kus on rahvalooming ja kus mitte.

Mõnede Kreegi laulude pealkirjad: "Misa sirised, sirtsukene"; "Ma kõnnin vainult"; "Meil aia äärne tänavas".

Kreek töötles rahvaviise polüfooniliselt. Selles seisnes Saare ja Kreegi looming.

Kreek on Mart Saare rahvuslike traditsioonide järjekindel juurutaja.

Püüdles rahvaviise polüfooniliselt (kaanonina).

M. Saare kõrval oli ta teine rahvuslik traditsiooniline järjekindel juurutaja kooriloomingus.

Kreegile oli omane, et ta kogus mingi viisi ja siis tegi selle ümber.

Ta (Kreek) arendas rahvaviise polüfooniliselt ja isikupäraselt.

Heino Eller oli hea impressionist, viiuldaja.

Neis teostes lööb imperialism eriti selgelt välja.

(Elleri) Muusika on hästi eestilik ja omane Ellerile.
Muusika on hea kui sulle see meeldib kõige parema ülevaate saab sellest siis, kui tema teoseid ise kuulata (L. Kaur).

(Tubina) Balletis oli tähelepanu pööratud eriti muusikale.

Ta oli väga haritud muusikalise haridusega.

Tal olid loomingus kõrgperioodid, mis hiljem asendusid kriisiga.

Türnpu oli Niguliste kiriku juhataja ja organist.

Peale 1910. aastat tasus Türnpu juhatama "Tallinna meeste Lauluseltsi" segakoori.

Türnpu muusikaalane ülevaade.

Võrrelge esimesi ja teisi kooriloomingut


ISA SÕITIS KOMANDEERINGUSSE

(alus, öeldis, ettekääne).

Copyright Anu-Mai Lillo