Muusikaõpetus

Tunnikavad, slaidiprogrammid, lisalugemised,
Testid
Testid valikvastustega ja ilma
Muusika kuulamise testid (T. Siitan, A. Sepp "Muusikaõpetus gümnaasiumile I" põhjal)
Testid heliloojate kohta
Ristsõnad
Kontrolltööde küsimused
Järeltööd

Eesti hümni sõnad (test)

2. klass

JO-võti (ppt)

4. klass

Rütmid-pausid(ppt)
TI-RI-TI(1) (ppt)
TI-RI-TI(2) (ppt)
TA-I-TI (ppt)
Duur (ppt)
Moll (ppt)

Pide (ppt)
Keelpillid
Puhkpillid
Löökpillid

5. klass

G-duur (ppt)
F-duur (ppt)
Keelpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Puhkpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Löökpillid (R. Kangro "Pillilugu")

6. klass

Viiulivõti.ppt (ppt)
Bassivõti.ppt (ppt)
Heliloojad
Erinevaid pille 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. klass

Keelpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Puhkpillid (R. Kangro "Pillilugu")
Löökpillid (R. Kangro "Pillilugu")

9. klass

Vaimulik muusika (ppt)
Keskaja laadid (ppt)
Missa ja reekviem (ppt)
Oratoorium ja passioon (ppt)
Sonaadivorm ja sonaaditsükkel (ppt)
Sonaat (ppt)
Sümfoonia
Sümfoonia (ppt)
Kontsert
Kontsert (ppt)
Kokkuvõte sonaaditsüklilistest (ppt)
(sonaat, kontsert, sümfoonia)
Kammermuusika
Väiksemad muusikalised vormid
Variatsioonivorm (ppt)
Rondovorm (ppt)
Fuugavorm (ppt)
Renessansi tutvustus (ppt)
Ajastute kokkuvõte (ppt)
Jazz-muusika (ppt)
Väike oskussõnastik

10. klass

Vana aeg (ppt)
Hiina, India (ppt)
Vana-Kreeka (ppt)
Ave Maria
Meie Isa palve
Keskaeg (ppt)
Kuidas kirikulaul mõjutas eestlaste ajalugu
(Margus Mägi artikkel Postimehest)
Gregoriuse laul (ppt)
Karl Suure riik (kaart)
Mitmehäälsus keskajal (ppt)
Vana- ja keskaja ajajoon (ppt)
Väga hea kunstiajaloo lehekülg (Paide Ühisgümnaasium)
Renessansi üldiseloomustus (ppt)
Renessanss 14. saj. (ppt)
Saja-aastane sõda Prantsusmaal (kaart)
Madalmaade muusika 15.-16. saj. (ppt)
Hilisrenessansi kirikumuusika (ppt)
Ilmalik muusika 16. saj. (ppt)
Instrumentaalmuusika 16. saj. (ppt)
Renessansi ajajoon (ppt)
Baroki üldiseloomustus (ppt)
Uue stiili kujunemine (ppt)
Ooperi teke (konspekt)
Ooper (ppt)
Barokiaja vokaalmuusika (ppt)
Barokiaja instrumentaalmuusika (ppt)
Barokk Inglismaal (ppt)
Barokk Prantsusmaal (ppt)
Barokk Saksamaal (ppt)
J. S. Bach (ppt)
G. F. Händel (ppt)
Bach vs Händel (ppt)
Baroki ajajoon (ppt)
Klassitsism (ppt)
F. J. Haydn (ppt)
W. A. Mozart (ppt)
Ludwig van Beethoven (konspekt)
Ludwig van Beethoven (ppt)

12. klass

Lõpueksami küsimused (mõisted, kuulamine)
Lõpueksami mõisted


Avalehele